Thưa thầy/ cô, mã trường và mã ngành CNTT của trường là gì ạ?

Mã trường: QHI.
Mã nhóm ngành CNTT: CN1.
Bạn lưu ý là trường tuyển sinh theo nhóm ngành, sau khi trúng tuyển vào nhóm ngành sẽ xét ngành sau theo nguyện vọng, điểm và chỉ tiêu.