Trường có khoa điện tử viễn thông không ạ?

Chào em, Trường ĐHCN có Khoa ĐTVT. Đây là 1 trong 2 khoa tiền thân của Nhà trường. Em có thể tham khảo tại đây: http://fet.uet.vnu.edu.vn/