CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

CN4 Cơ kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ Chương trình đào tạo chuẩn
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử** (CTĐT CLC) Chương trình chất lượng cao (CLC**)
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Chương trình đào tạo chuẩn
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông** (CTĐT CLC) Chương trình chất lượng cao (CLC**)
CN10 Công nghệ nông nghiệp Chương trình đào tạo chuẩn
CN1 Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo chuẩn
CN1 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Chương trình đào tạo chuẩn
CN8 Hệ thống thông tin** (CTĐT CLC) Chương trình chất lượng cao (CLC**)
CN8 Khoa học Máy tính** (CTĐT CLC) Chương trình chất lượng cao (CLC**)
CN2 Kỹ thuật máy tính Chương trình đào tạo chuẩn
CN3 Kỹ thuật năng lượng* Chương trình đào tạo chuẩn
CN2 Kỹ thuật Robot Chương trình đào tạo chuẩn
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chương trình đào tạo chuẩn
CN1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu** (CTĐT CLC) Chương trình chất lượng cao (CLC**)
CN3 Vật lý kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn