Khoa Điện tử Viễn thông

Giới thiệu khoa Điện tử viễn thông

Khoa Điện tử – Viễn thông (ĐTVT), Trường ĐHCN được thành lập ngày 3 tháng 01 năm 1996 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) và được tái thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004. Trải qua các giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn, thử thách từ Khoa Công nghệ […]

GIẢI MÃ NGÀNH HỌC: CN2 – KỸ THUẬT MÁY TÍNH

 Bạn có hứng thú với cả phần cứng và phần mềm máy tính, muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng các hệ thống thông tin, từ máy tính cá nhân đến hệ thống mạng lớn? Vậy chắc chắn bài viết này là dành cho bạn!  Tiếp nối bài […]

Video giải mã ngành học – CN2 – Ngành Kỹ thuật máy tính

GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH ❓ Ngành Kỹ thuật máy tính có tương tác với xã hội và môi trường kết nối Internet vạn vật (IoT) hiện nay như thế nào? ❓ Ngành Kỹ thuật máy tính và ngành Công nghệ thông tin có điểm gì khác nhau? ❓ Sau khi tốt nghiệp, […]

Video giải mã ngành học – CN2 – Ngành Kỹ thuật Robot

 GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH KỸ THUẬT ROBOT  Một ngành mới như Kỹ thuật Robot có những gì? Kỹ thuật Robot – một chương trình đào tạo được thiết kế với sự tư vấn và tham gia của các giáo sư đến từ Đại học Chiba, Nhật Bản – trường Đại học hàng […]

Chương trình đào tạo Kỹ thuật robot

Chương trình nhằm đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật Robot với nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng: – Thiết kế, xây dựng hệ thống robot gồm cả phần cứng lẫn phần mềm dựa trên nền tảng của cơ khí chính xác, động lực học kỹ […]

Chương trình đào tạo Kỹ thuật máy tính

Chương trình đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính với nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng: Thiết kế hệ thống dựa trên nền tảng máy tính bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm; Phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng […]

Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện tử – Viễn thông

  Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử – Viễn thông (CNĐTVT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Mục tiêu cụ thể […]