Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano

Giới thiệu về Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

1. Giới thiệu chung Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano (VLKT&CNNN) thuộc trường Đại học Công nghệ được thành lập ngày 09/09/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở Bộ môn Vật lý kỹ thuật và Quang tử của Khoa Công nghệ […]

Video giải mã ngành học – CN3 – Ngành Kỹ thuật năng lượng

 GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ❓ Học Kỹ thuật năng lượng, ra trường làm ở nhà máy điện? ❓ Sinh viên ngành Kỹ thuật năng lượng có được thực hành hay trên thực tế chỉ học lý thuyết? ❓ Ngày càng nhiều các doanh nghiệp tư nhân được phát […]

Video giải mã ngành học – CN3 – Ngành Vật lý kỹ thuật

 GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT ❓Trong thời đại công nghiệp 4.0 đang cực kì phát triển, ngành Vật lý kỹ thuật có chỗ đứng như thế nào? ❓Vật lý kỹ thuật ở đại học có khác biệt gì so với môn Vật lý ở THPT ? ❓Những cơ hội […]

Chương trình đào tạo Vật lý kỹ thuật

Đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ nano trong các lĩnh vực vật liệu mới, vi điện tử, y – sinh, môi trường và năng lượng sạch. Cử nhân tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có thể đảm nhận các vị trí về kỹ thuật, quản […]

Chương trình đào tạo Kỹ thuật năng lượng

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư ngành Kỹ thuật năng lượng (KTNL) nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về năng lượng, có khả năng thực hành tốt, ứng dụng các hiểu biết và kỹ năng thực hành để nghiên cứu, triển khai thực tế. Kỹ sư tốt nghiệp […]